torsdag 15 oktober 2015

Tryckpump

Precis då jag behöver pumpen som bäst fungerar den som sämst. Efter några stopp, när jag skulle tömma sötvattentanken, lade pumpen av. Varför den relativt nya pumpen gav upp vet jag inte just nu. Har inte hunnit öppna den ännu.


Eftersom jag ännu hade mycket vatten i systemet valde jag att skicka in en slang i vattentanken och lät det rinna med självtryck ut på marken. Problem fick jag däremot att få tömt varmvattenberedaren. Efter mycket blåsande och sugande i slangarna beslöt jag att ta bort samtliga slangar för att reda ut problemet. Jag började ana att någon slags ventil ligger på och visst var det så. I intagshålet fanns en bakslagsventil. Efter den upptäckten var det bara att trycka in ventilen och 30l vatten rann ur behållaren. Nu är allt vatten tömt och frosten får komma.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar